ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Akcyza od paliwa nabytego na podstawie pustych faktur

środa, 05 września 2012 09:32

Akcyza od paliwa nabytego na podstawie pustych faktur

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wszystkie przepisy ustawy o podatku akcyzowym w swym całokształcie mają prowadzić do tego, aby podatek akcyzowy został zadeklarowany lub określony i zapłacony jeden raz (jednofazowo).

Organy podatkowe nie muszą jednak udowodnić w czasie postępowania, podmiotu dokonującego wcześniejszej czynności opodatkowanej, co w efekcie gdy nie jest to możliwe, bo podmiot taki nie istnieje, musiałoby prowadzić do umorzenia postępowania i odstąpienia od określenia zobowiązania w podatku akcyzowym nabywcy paliwa.

Udowodnienie przez organ, iż paliwo było niewiadomego pochodzenia (nabyte na podstawie "pustych" faktur wystawionych przez fikcyjną firmę) pozwala wnioskować, że podatek na wcześniejszym etapie jego sprzedaży nie został ani zadeklarowany ani określony. W tej sytuacji obowiązek podatkowy obciąża nabywcę (art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 29, poz. 257, ze zm.), chyba że zostanie wykazane, iż akcyza na wcześniejszym etapie została już zadeklarowana albo określona (art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Tak w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I GSK 169/11).

Podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli obowiązek podatkowy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegających opodatkowaniu, to nie powstaje na podstawie innej, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Zatem a contrario - obowiązek ten powstaje, jeżeli akcyza od poprzedniej czynności podlegającej opodatkowaniu nie została określona lub zadeklarowana.

Z powyższego należy wywieść wniosek, że w związku ze zużyciem wyrobu akcyzowego na potrzeby własnej działalności gospodarczej, zasadniczo obowiązek podatkowy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstaje (art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym), zaś z uwagi na jednofazowość podatku akcyzowego, nie powstaje tylko wtedy, kiedy akcyza została już zadeklarowana lub określona w związku z inną czynnością na wcześniejszym etapie obrotu (art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Jeżeli zatem zostanie wykazane, że akcyza została zadeklarowana lub określona na etapie sprzedaży, to podatek akcyzowy nie obciąża następnej czynności podjętej w stosunku do wyrobu akcyzowego tj. zużycia (przez nabywcę) wyrobów akcyzowych na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

I odwrotnie – jeżeli zostanie wykazane, że akcyza nie została zadeklarowana lub określona od czynności sprzedaży, to obowiązek podatkowy powstaje od kolejnej opodatkowanej czynności tj. od zużycia nabytego wyrobu akcyzowego na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

powrót Akcyza Akcyza od paliwa nabytego na podstawie pustych faktur

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________