Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

środa, 12 września 2012 20:56

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Znana jest już najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie. Według informacji ZUS z dnia 11 września 2012 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi ona 8.742,05 zł.

Wynika to z danych podanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. Wynosiło ono 3.496,82 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. dla:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8.742,05 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.).

powrót ZUS i Prawo pracy Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________