ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Diety za podróże służbowe wzrosną, ale dopiero od 2013

wtorek, 25 września 2012 08:42

Diety za podróże służbowe wzrosną, ale dopiero od 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Najprawdopodobniej dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. wzrośnie wysokość diet krajowych i zagranicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny, 4 już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Będzie to jedno, a nie jak obecnie dwa rozporządzenia.

Kwoty krajowej diety wzrosną do 30 zł – za dobę podróży. Będzie możliwa wypłata częściowej diety, jeśli pracodawca pokrywa pracownikowi tylko część posiłków. Wzrośnie również wysokość diet zagranicznych oraz limitów za noclegi.

Zwrot wydatków noclegowych wyniesie do 600 zł. Pracownik będzie mógł domagać się zwrotu innych wydatków, niezbędnych i udokumentowanych, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Kryterium niezbędności wydatków to nowy warunek, który da pracodawcy możliwość określenia zarówno rodzaju, jak i wysokości pokrywanych kosztów. Takimi wydatkami są np: opłaty za bagaż, opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, opłata za miejsce parkingowe.

powrót ZUS i Prawo pracy Diety za podróże służbowe wzrosną, ale dopiero od 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________