ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

poniedziałek, 01 października 2012 08:46

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, ile wynosi limit przychodów, którego osiągnięcie w 2012 r. zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. jeżeli ich przychody za 2012 r. wyniosły co najmniej 1.200.000 euro.

Wyrażoną w euro kwotę należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 r. Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2012 średni kurs euro na dzień 30 września 2012 r, wyniósł 4,1138 zł. W 2012 r. dzień 30 września przypadł w niedzielę, więc średnim kursem euro obowiązującym w tym dniu jest kurs ogłoszony 28 września 2012 r.

Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. dotyczy jednostek, których przychody w 2012 r. wyniosły 1.200.000 euro x 4,1138 zł = 4.936.560 zł.

powrót Rachunkowość Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________