ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kawa, herbata dla kontrahenta lub klienta nie jest kosztem!

poniedziałek, 01 października 2012 09:08

Kawa, herbata dla kontrahenta lub klienta nie jest kosztem!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wydatki na zakup artykułów spożywczych (np. kawy, herbaty, paluszków) ponoszone w związku ze spotkaniami z kontrahentami w siedzibie przedsiębiorcy nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Dotychczas podatnicy mogli poczęstunek serwowany w siedzibie kontrahentom i klientom zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że taki skromny poczęstunek w siedzibie nie ma cech reprezentacji i może być uznany za wydatki na bieżące funkcjonowanie firmy. Tym samym organy podatkowe zgadzały się, że taki poczęstunek kontrahenta może stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy, w odróżnieniu od podejmowania kontrahentów i klientów w restauracjach, co jest traktowane za przejaw reprezentacji.

Korzystne dla podatników stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 29 maja 2012 r. IPPB5/423-165/12-2/JC) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z dnia 8 czerwca 2010 r. ILPB3/423-253/10-4/AP).

Minister Finansów zmienił jednak z urzędu korzystne dla podatników interpretacje, bowiem stoi na stanowisku, że nawet taki drobny wydatek poniesiony w związku z spotkaniem z kontrahentem lub klientem sprzeciwia się brzmieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiana interpretacji z dnia 1 czerwca 2012 r., DD6-033-25/SOH/PK-1655/09/10 oraz z dnia 29 maja 2012 r., DD6-033-33/SOH/PK-1655/09/10 i DD6-033-50/SOH/PK-1655/09/10).

Zatem nie stanowią kosztów podatkowych zakupy typu kawa, herbata, soki, woda mineralna, słodycze albo wydatki na opłacenie posiłków zamówionych w firmie cateringowej na poczęstunki podczas spotkań biznesowych z kontrahentami.

Minister Finansów zmieniając interpretacje powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2012r., II FSK 1445/10.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów wydatki na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, niezależnie od miejsca ich podawania oraz miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji. Tym samym wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

powrót Podatki dochodowe Kawa, herbata dla kontrahenta lub klienta nie jest kosztem!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________