ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Hipoteka pomniejsza podatek od spadków i darowizn

niedziela, 07 października 2012 13:12

Hipoteka pomniejsza podatek od spadków i darowizn

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Gdy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości podaruje swój udział drugiemu współwłaścicielowi, w zamian za zwolnienie z obowiązku spłaty zaciągniętego solidarnie kredytu, to wartość hipoteki pomniejszy podstawę opodatkowania darowizny. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 18 maja 2012 r. (II FSK 2158/10).

Podatnik wraz ze współwłaścicielem lokalu zamierzał znieść współwłasność w ten sposób, że podatnik otrzyma na własność prawo do lokalu bez spłaty, ale jednocześnie przejmie całość zobowiązań z tytułu umowy kredytowej zaciągniętej na nabycie tego lokalu, za zgodą banku. W związku z tym wystąpił o interpretację indywidualną aby dowiedzieć się, jaki podatek od spadków i darowizn zapłaci od takiego nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Organ podatkowy stwierdził, że podatnik biorąc kredyt na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu razem z innymi kredytobiorcami zobowiązał się do spłaty całości tego kredytu, dlatego też ewentualna zmiana za zgodą banku (wierzyciela) osób zobowiązanych do spłaty kredytu (dłużników) przez zwolnienie przez bank pozostałych dłużników poza skarżącym nie powoduje zmiany jego odpowiedzialności za całą sumę kredytu (nie powoduje pogorszenia jego sytuacji przez spłatę kredytu w większej wysokości niż istniejącego na skutek zawarcia w/w umowy kredytu).

W przypadku nabycia przez niego części współwłasności nie ciąży na skarżącym inny kredyt (w innej wysokości) niż zawarty na skutek ww. umowy kredytowej, dlatego też kredyt wzięty przez stronę na zakup ww. prawa nie stanowi ciężaru ani długu obciążającego nabywaną część współwłasności.

Hipoteka ustanowiona przez współwłaścicieli na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na rzecz banku (wierzyciela) jest zabezpieczeniem kredytu wynikającego z zawartej przez nich umowy kredytowej na zakup powyższego prawa i nie stanowi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy długu i ciężaru. Zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie powoduje jakichkolwiek zmian w ustanowionej hipotece na ww. prawie. Nie będzie więc można pomniejszyć podatku od spadków i darowizn.

Ponadto pokreślił, że w związku z pytaniem podatnika, iż nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli czynność prawna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to nie może równocześnie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Podatnik nie zgodził się z taka interpretacją. Wniósł skargę do WSA, a następnie do NSA. Zdaniem NSA, który uznał racje podatnika, skoro opodatkowuje się podatkiem od spadków i darowizn nieodpłatny przyrost majątku czy akt wzbogacenia, to wartość całkowita hipoteki powinna pomniejszać wartość nabytej rzeczy i prawa majątkowego, oczywiście po uprzednim ustaleniu kwoty minimum podatkowego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

powrót Podatek od spadków i darowizn Hipoteka pomniejsza podatek od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________