ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Od budynku oddanego tylko w części do użytkowania podatek od nieruchomości tylko od tej części!

piątek, 12 października 2012 10:54

Od budynku oddanego tylko w części do użytkowania podatek od nieruchomości tylko od tej części!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie płacić podatku od nieruchomości według najwyższych stawek od budynku oddanego tylko częściowo do użytkowania w działalności gospodarczej, stosując je do całości. Tak w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2444/10).

NSA orzekł, że nie można podzielić wykładni art. 6 ust. 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych co do tego, że związanie z prowadzoną działalnością gospodarczą nawet części budynku i rozpoczęcie jego użytkowania tylko w części powoduje konieczność opodatkowania jego całości najwyższymi stawkami podatkowymi. Jest to bowiem rozszerzająca wykładnia tych przepisów. Z art. 6 ust. 2 ww. ustawy nie wynika bowiem, że związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą wywołuje obowiązek podatkowy jego opodatkowania najwyższą stawką podatkową na całości.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W przypadku opodatkowania budynków nowo wybudowanych zmienia się zasada momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem, 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona.

W niniejszej sprawie budowla budynku przez podatniczkę nie została zakończona. Zakończenie budowy budynku zgodnie z art. 54, art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego, należy zatem zgłosić

Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 6 ust. 2) wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nowo budowanych budynków może powstać także przed zakończeniem ich budowy, o ile doszło do rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w takim wypadku niejasno określony został zakres obowiązku podatkowego; czy podatek trzeba zapłacić od całego budynku czy tylko od wykończonej części. Możliwa jest dwojaka wykładnia.

Pierwsza, zgodnie z którą podatnik, przed zakończeniem budowy, np. budynku jednopiętrowego, a po wybudowaniu parteru i zabezpieczeniu budowy zaprzestaje jej kontynuacji, rozpoczyna użytkowanie tego parteru przed ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy w zakresie parteru powstałby od 1 stycznia następnego roku podatkowego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.

Według drugiej, mającej miejsce w rozpoznawanej sprawie, w której podatniczka nie zakończyła budowy budynku, nie wykończyła go ostatecznie, ale rozpoczęła użytkowanie jego części (I piętro). Obowiązek zapłaty podatku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powstaje tylko w zakresie tej części użytkowanego budynku, a nie w zakresie całości.

Przepis art. 6 ust. 2 stwierdza "w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części". Jeżeli obowiązek podatkowy miałby powstać w zakresie całości budynku, to użycie w tym przepisie określenia "lub jego części" byłoby zbędne.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił wykładni przepisów ww. ustawy co do tego, że związanie z prowadzoną działalnością gospodarczą nawet części budynku i rozpoczęcie jego użytkowania tylko w części powoduje konieczność opodatkowania jego całości najwyższymi stawkami podatkowymi.

powrót Podatek od nieruchomości Od budynku oddanego tylko w części do użytkowania podatek od nieruchomości tylko od tej części!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________