Odsetki od kredytu hipotecznego obniżą podatek, który płacisz od najmu!
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Odsetki od kredytu hipotecznego obniżą podatek, który płacisz od najmu!

poniedziałek, 15 października 2012 18:17

Odsetki od kredytu hipotecznego obniżą podatek, który płacisz od najmu!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zamierzasz wynajmować lokal mieszkalny, na którego zakup zaciągnąłeś kredyt hipoteczny? Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który przeznaczymy pod wynajem, możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jest tak dlatego, że są one związane z przychodem uzyskiwanym z najmu. Jednakże do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone.

Przepisy stanowią, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie poniesione, racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być więc koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskanymi przychodami. Natomiast te szczegółowo wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami takimi być nie mogą.

Osoba oddająca rzecz w najem ma wybór co do sposób rozliczenia przychodów z najmu. To podatnik decyduje bowiem czy przychody z najmu opodatkuje w ramach działalności gospodarczej, czy też jako tzw. najem prywatny.
Jeśli wybierzesz najem prywatny możesz opodatkować się na zasadach ogólnych (18% i 32% stawka podatku – według skali) lub ryczałtem (8,5% stawka podatku).

W przypadku opodatkowania dochodów z najmu według skali podatkowej, ponieważ opodatkowany jest dochód, podatnik ma prawo do obniżenia osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania.

Kosztami, które obniżą dochód podlegający opodatkowaniu są wydatki związane z wynajmowanym lokalem. Między innymi są to odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego zakup (odsetki w tym wypadku to koszt pieniądza pozyskanego od banku). Taki wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z najmu.
Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów musi być właściwie udokumentowany.

Z powyższego wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
•    kredyt musi być zaciągnięty w związku z przychodami uzyskiwanymi przez wynajmującego z tytułu najmu lokalu,
•    zaliczeniu do kosztów podlegają wyłącznie odsetki zapłacone bankowi,
•    nie są to odsetki, które zwiększają koszty inwestycji.powrót Podatki dochodowe Odsetki od kredytu hipotecznego obniżą podatek, który płacisz od najmu!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________