ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jesteś zwolniony z VAT? W przyszłym roku kasa fiskalna po przekroczeniu 20.000 zł

czwartek, 18 października 2012 16:59

Jesteś zwolniony z VAT? W przyszłym roku kasa fiskalna po przekroczeniu 20.000 zł

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie ważne czy korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, nie ważne czy jesteś zwolniony z VAT ze względu na rodzaj wykonywanych czynności i nigdy nie będziesz mieć podatku należnego. Od przyszłego roku obowiązuje Cię kasa fiskalna po przekroczeniu 20.000 zł sprzedaży.

Minister Finansów zaplanował na 2013 r. objąć obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych większą grupę podatników. Dotychczas limit sprzedaży dla obowiązku kasowego wynosił 40.000 zł w roku poprzednim, w roku bieżącym - po przekroczeniu 40.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym 20.000 zł). To nie koniec złych wiadomości.

Organy podatkowe twardo stoją na stanowisku, że kasę fiskalną musi mieć każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz określonych w art. 111 ustawy o VAT odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dotyczy to zarówno podatnika, który wybrał zwolnienie podmiotowe od VAT (do 150.000 zł sprzedaży), jak i podatników zwolnionych z VAT przedmiotowo, np. usługi zdrowotne, edukacyjne itp.

Chodzi o to aby lepiej kontrolować sprzedaż bezfakturową, a jak wiadomo ta występuje dość powszechnie, gdy nabywcą są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi, gdyż osoby te rzadko żądają wystawienia faktury.

Do takiej interpretacji coraz częściej przychylają się sądy administracyjne. Są już prawomocne wyroki, z których wynika, że obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej obciążeni są nie tylko podatnicy czynni, ale także zwolnieni od podatku od towarów i usług ze względu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujący czynności (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

powrót Podatki dochodowe Jesteś zwolniony z VAT? W przyszłym roku kasa fiskalna po przekroczeniu 20.000 zł

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________