ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Likwidacja działalności umożliwia opodatkowanie najmu ryczałtem

piątek, 19 października 2012 16:07

Likwidacja działalności umożliwia opodatkowanie najmu ryczałtem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Po likwidacji działalności gospodarczej, w której podatnik osiągał przychody z najmu, przychody z wynajmowania nieruchomości, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

Najem dla celów podatkowych może być opodatkowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub jako poza działalnością gospodarczą, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Wybór należy do podatnika. Jeżeli jednak wynajmowany składnik majątku związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, przychód z najmu stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dopiero po likwidacji działalności gospodarczej podatnik ma prawo przychód z tytułu najmu nieruchomości potraktować jako odrębne źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik złożył we właściwym urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia najmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, to przychód ten może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2012 r. (IPTPB1/415-457/12-2/KO)

powrót Podatki dochodowe Likwidacja działalności umożliwia opodatkowanie najmu ryczałtem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________