ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowe wzory deklaracji podatkowych

poniedziałek, 22 października 2012 14:45

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wejdą w życie nowe wzory formularzy deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Zmiana musiała nastąpić w związku z nowymi zasadami zaokrąglania podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązującymi od dnia 31 marca 2012 r. (do pełnych groszy w górę).

Zmiany w art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), powodują, że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Jednakże zgodnie z §1a tego przepisu, podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.
Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Stąd konieczne stało się rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe wzory formularzy deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią załączniki do tego rozporządzenia.

Wzory te będą mieć zastosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

powrót Podatki dochodowe Nowe wzory deklaracji podatkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________