ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na kminek cały ziarno

czwartek, 08 listopada 2012 19:38

Stawka VAT na kminek cały ziarno

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź jaka stawka obowiązuje na produkt o nazwie kminek cały ziarno.

Produkt "Kminek cały ziarno" sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.14.0, zgodnie z ustawą o VAT powinien być w obrocie na rynku polskim ze stawką VAT w wysokości 5%.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, w związku z pozycją 10 załącznika nr 3 do tej ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają, towary zgrupowane pod symbolem PKWiU - 01.28.14.0, tj. Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe.

W objaśnieniach do załącznika nr 3 ustawy o VAT w pkt 1, wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zatem, zasadnym jest zbadanie czy dla dostawy ww. towarów znajdzie zastosowanie niższa stawka podatku VAT niż 8%.

Przepis art. 41 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.
Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają, objęte symbolem PKWiU - ex 01.28.14.0 - Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe - wyłącznie kolendra, kmin i kminek.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów i usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru/usługi".

Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

W związku z tym, że dostawa produktu "Kminek cały ziarno" objętego kodem PKWiU 01.28.14.0 jest wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy zawierającego wykaz towarów opodatkowanych niższą stawką podatku od towarów i usług niż stawka, której dotyczy załącznik nr 3 do ustawy, zatem stawka 8% nie ma zastosowania do tych towarów. Tym samym jest on opodatkowany stawką podatku VAT 5%) ex - dotyczy tylko danego wyrobu i usługi z danego grupowania).

Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 5%.

powrót VAT Stawka VAT na kminek cały ziarno

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________