ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na anyż cały ziarno

czwartek, 08 listopada 2012 19:46

Stawka VAT na anyż cały ziarno

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź jaka stawka obowiązuje na produkt o nazwie anyż cały ziarno.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z pozycją 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają, towary zgrupowane pod symbolem PKWiU - 01.28.14.0, tj. Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe.

W objaśnieniach do załącznika nr 3 ustawy o VAT w pkt 1, wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W związku z powyższym, zasadnym jest zbadanie czy dla dostawy anyżu przepisy przewidują stawkę podatku VAT niższą niż 8%.

Artykuł 41 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ww. ustawy stawka podatku wynosi 5%.
Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają, objęte symbolem PKWiU - ex 01.28.14.0 - Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe - wyłącznie kolendra, kmin i kminek.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ww. ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi". Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

W przypadku towarów wymienionych pod poz. 12 załącznika nr 10 obniżona stawka 5% dotyczy wyłącznie kolendry, kminu i kminku.

Zatem, produkt o nazwie anyż cały ziarno nie jest objęty opodatkowaniem preferencyjną stawką podatku w wysokości 5%, bowiem ustawodawca w poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT zastrzegł, iż opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają - wyłącznie kolendra, kmin i kminek.

powrót VAT Stawka VAT na anyż cały ziarno

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________