ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowelizacja PIT podpisana. Wchodzi w życie od 2013

poniedziałek, 12 listopada 2012 14:49

Nowelizacja PIT podpisana. Wchodzi w życie od 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany dotyczące ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgi na dzieci i możliwości rozliczania podatku przez twórców z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację, która teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Za 2013 r. większości z nas nie będzie już przysługiwać ulga z tytułu użytkowania sieci Internet. Z odliczenia skorzystają w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jedynie ci którzy w okresie poprzedzającym te lata nie odliczali z tego tytułu kwot poniesionych na użytkowanie Internetu.

Także podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu ulgi internetowej, odliczy ją wyłącznie za rok 2013.

W przypadku ulgi prorodzinnej, jej wysokość na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, na czwarte i kolejne – 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody rodziców łącznie (tj. podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka), nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w przypadku twórców i innych osób uzyskujących dochody z praw autorskich i pokrewnych (50% koszty uzyskania przychodów) będą przysługiwać w ograniczonym zakresie. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnicy nadal będą jednak mogli odliczyć koszty faktycznie poniesione, pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania.Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r., czyli jej przepisy zastosujemy dokonując rozliczenia rocznego PIT składanego do dnia 30 kwietnia 2014 r.

powrót Podatki dochodowe Nowelizacja PIT podpisana. Wchodzi w życie od 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________