ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT dla usług rekreacyjno-sportowych na pływalni z ratowikiem

środa, 14 listopada 2012 18:30

Stawka VAT dla usług rekreacyjno-sportowych na pływalni z ratowikiem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jaka stawka VAT obowiązuje dla dla usług rekreacyjno-sportowych sklasyfikowanych polegających na zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie krytej pływalni i korzystania z ochrony ratowników oraz z niezbędnego sprzętu.

Usługi w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie krytej pływalni i korzystania z ochrony ratowników oraz z niezbędnego sprzętu, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, w myśl art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do tej ustawy.

W sytuacji, gdyby usługi prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie krytej pływalni, świadczone były przez podatnika, jako samorządowy zakład budżetowy, na rzecz jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych, to wówczas przedmiotowe usługi korzystałyby ze zwolnienia od podatku VAT określonego w §13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Świadcząc ww usługi na zlecenie Miasta i Gminy, wykonuje się je na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego (a nie na zlecenie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego). Zatem nie dochodzi do świadczenia usług, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, tj. korzystających ze zwolnienia.

Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, zwalnia się od podatku VAT usługi świadczone pomiędzy:

  • jednostkami budżetowymi,
  • samorządowymi zakładami budżetowymi,
  • jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

- w wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

powrót VAT Stawka VAT dla usług rekreacyjno-sportowych na pływalni z ratowikiem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________