ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz wyrobów medycznych in vitro. Stawka VAT

środa, 14 listopada 2012 18:44

Sprzedaż wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz wyrobów medycznych in vitro. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT na sprzedaż wyrobów medycznych i ich wyposażenia oraz wyrobów medycznych in vitro.

Dostawa wyrobów medycznych i dostawa wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, podlega, na podstawie art. 146a pkt 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 8%. Natomiast dostawa wyposażenia wyrobów medycznych będzie opodatkowana według stawki podstawowej 23%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 105 wymienione zostały, bez względu na symbol PKWiU wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.

Oznacza to, że na podstawie tej regulacji prawnej 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - innych niż towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Dodatkowo, zgodnie z §45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.), podstawową stawkę podatku obniża się do wysokości 8% w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu wyrobów medycznych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.), z wyłączeniem systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

Ponadto, w myśl §46 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia, stawka 8% może być stosowana również do czynności wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.Zwrócić w tym miejscu należy uwagę, że stawka VAT w wysokości 8% na mocy powołanych powyżej przepisów rozporządzenia obowiązywała od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2012 r. obniżona stawka podatku w wysokości 8% może być stosowana wyłącznie do dostawy wyrobów medycznych, które zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, w tym w poz. 105 tego załącznika, tj. do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na symbol PKWiU), spełniających definicje zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 38 i 39 ustawy o wyrobach medycznych.

Odnosząc się z kolei do dostawy pozostałych towarów, które nie stanowią wyrobów medycznych w rozumieniu ww. przepisów ustawy o wyrobach medycznych (np. wyposażenie tych wyrobów), zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%, o ile towary te nie zostały wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

powrót VAT Sprzedaż wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz wyrobów medycznych in vitro. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________