ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Znowu 5 lat na przechowywanie paragonów!

środa, 14 listopada 2012 19:06

Znowu 5 lat na przechowywanie paragonów!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wraca obowiązek przechowywania kopii paragonów przez okres pięciu lat.

W dniu 31 grudnia 2012 r. kończy się okres, w którym podatnicy mają obowiązek przechowywać przez okres dwóch lat kopie dokumentów kasowych sporządzonych na nośniku papierowym, ponownie będzie obowiązywać §7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym było rozwiązaniem przejściowym i Minister Finansów wprowadził je ze względu na zgłaszane przez podatników trudności techniczne spowodowane dużą ilością rolek dokumentacji paragonowej podlegającej archiwizacji oraz niewielkim udziałem kas umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów na nośnikach informatycznych w ogólnej liczbie kas.

Wielu podatników przechowuje papierowe kopie dokumentów kasowych, zamiast zdecydować się na zakup kasy umożliwiającej elektroniczne archiwizowanie kopii dokumentów.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że wobec braku obowiązku stosowania atestowanych gatunków papieru gwarantujących czytelność paragonów w okresie wieloletnim powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów nie zabezpieczy ich czytelności.

Zwrócił się więc do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez sprzedawców stosujących kasy fiskalne. Jego zdaniem powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów mija się z celem, bowiem z uwagi na specyfikę stosowanego papieru nie zabezpiecza ich czytelności.

powrót VAT Znowu 5 lat na przechowywanie paragonów!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________