ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kupony kulturalno-rekreacyjne z ZFŚS są opodatkowane

wtorek, 27 listopada 2012 11:47

Kupony kulturalno-rekreacyjne z ZFŚS są opodatkowane

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 23 listopada 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że pracodawca, który daje pracownikom kupony kulturalno-rekreacyjne sfinansowane z funduszu socjalnego, musi doliczyć ich wartość do ogólnego wynagrodzenia zatrudnionych i naliczyć od nich podatek (II FSK 675/11).

Za świadczenia rzeczowe nie mogą być uznane otrzymane przez pracownika bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odnosząc się do użytego przez ustawodawcę pojęcia "znaku" pojęcie to jest bardzo szerokie i tak naprawdę dotyczy każdego dowodu, bez względu na jego nazwę, który może być wymieniony na określony towar lub usługę.

Tego rodzaju znakiem będzie przykładowo kupon. Podsumowując kupony kulturalno-rekreacyjne będą stanowiły rodzaj znaku uprawniającego do wymiany na bilety. Zatem nie będą korzystały ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, nie stanowią bowiem świadczenia rzeczowego.

powrót Podatki dochodowe Kupony kulturalno-rekreacyjne z ZFŚS są opodatkowane

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________