ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Bony towarowe , gotówka i prezenty dla pracowników

poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:09

Bony towarowe , gotówka i prezenty dla pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od lat najpopularniejszą formą wsparcia świątecznego pracowników są bony towarowe. Jednak nie jest to najoptymalniejszy podatkowo prezent od pracodawcy dla pracownika.

Bony świąteczne nie są zwolnione z podatku, gotówka natomiast tak!

 

Gotówka przekazana pracownikowi przez pracodawcę do kwoty 380 zł jest zwolniona z podatku dochodowego oraz składek ZUS. Natomiast bon lub talony zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Zwolnienie dotyczy również upominków rzeczowych.

Świadczenia dla pracowników mogą zostać sfinansowane ze środków obrotowych bądź z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zwolnienia z podatku dochodowego dotyczą jedynie tych świadczeń, które są przeznaczone na cele socjalne, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dodatkowo ich wartość nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS.

Jeżeli pracodawca przekaże pieniądze ze środków obrotowych musi potrącić i odprowadzić od wartości świadczeń zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Prezenty świąteczne lub też inne świadczenia da pracowników sfinansowane z zfśs będą wolne od opodatkowania i składek ZUS jeśli są spełnione 3 warunki:

  1. pracodawca posiada ZFŚS z którego finansuje działalność socjalną,
  2. w regulaminie zfśs jest zapis pozwalający na wydatkowanie środków na tego typu świadczenia,
  3. wartość prezentu musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Oczywiście w stosunku do prezentów i przekazywanej gotówki obowiązuje limit 380 zł w roku podatkowym. Wyższe niż ta kwota wartości są opodatkowane i oskładowane.

Limit 380 zł jest limitem na dany rok podatkowy i nie musi być wykorzystany. Pracodawca może przekazać gotówkę lub prezent w wysokości 200 zł. W nowym roku podatkowym obowiązuje nowy limit 380 zł.

powrót Podatki dochodowe Bony towarowe , gotówka i prezenty dla pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________