ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Impreza intergracyjna i piknik rodzinny

poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:39

Impreza intergracyjna i piknik rodzinny

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia).

O przychodzie pracownika można mówić wówczas, gdy skorzystał faktycznie z postawionych do jego dyspozycji nieodpłatnych świadczeń, a ponadto możliwe było ustalenie wartości otrzymanego świadczenia według zasad określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak uznał w wyroku z 19 października 2012 r. WSA we Wrocławiu (I SA/Wr 1038/12).

Sąd rozstrzygnął kwestię zasad uznania wartości nieodpłatnego świadczenia pracodawcy, polegającego na umożliwieniu pracownikowi i jego najbliższej rodzinie uczestniczenia w imprezie integracyjnej lub pikniku organizowanych i finansowanych przez pracodawcę, za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.

Zdaniem spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy możliwe jest faktyczne ustalenie wysokości tego przychodu. Spółka nie była jednak w stanie wskazać, w jakim zakresie poszczególni uczestnicy imprezy skorzystali z zakupionych usług i towarów, to wydatki ponoszone na rzecz pracowników, biorących udział w organizowanych imprezach nie stanowiły dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółka stała na stanowisku, że samo postawienie do dyspozycji pracownikowi możliwości skorzystania z określonych usług nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z kolei Minister Finansów uważał, że uczestniczenie w imprezie integracyjnej lub pikniku rodzinnym organizowanym przez spółkę, stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego spółka jest zobowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku braku możliwości wyliczenia faktycznego przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenie, pracodawca przychód ten winien przyjąć w wysokości średnich kosztów organizacji imprezy przypadających na jednego uczestnika tej imprezy.

powrót Podatki dochodowe Impreza intergracyjna i piknik rodzinny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________