ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Stawki karty podatkowej na 2013

poniedziałek, 03 grudnia 2012 18:10

Stawki karty podatkowej na 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów ogłosił stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2013 r. Stawki te na rok 2013 wzrosną o 4%.

Stawki te są podwyższane co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Wskaźnik ten w okresie I-III kwartału 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. wyniósł 104.

Żeby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16 lub złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności. Wysokość podatku w formie karty odrębnie za każdy rok podatkowy ustala naczelnik urzędu skarbowego. Po otrzymaniu decyzji podatnik może zrezygnować z opodatkowania kartą, jeśli uzna że stawka ta jest nieodpowiednia.

Obwieszczenie Ministra Finansów z 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. opublikowano w Monitorze Polskim (M.P. poz. 904).

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Podatki dochodowe Stawki karty podatkowej na 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________