ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ile VAT będzie można odliczać VAT w 2014-2018 od nabycia samochodów

wtorek, 04 grudnia 2012 11:49

Ile VAT będzie można odliczać VAT w 2014-2018 od nabycia samochodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W latach 2014-2018 r. mają się zmienić zasady odliczania VAT od samochodów i paliwa do nich. Wzrośnie kwota odliczenia VAT naliczonego z 6.000 zł do 8.000 zł.

Rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o derogację (odstępstwo od zasad obowiązujących wszystkie państwa członkowskie) dotyczącą pojazdów samochodowych, w tym motocykli oraz samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (np. pojazdów przeznaczonych tylko do przewozu ładunków, pojazdów specjalnego przeznaczenia w tym ładowarek, koparek oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą).

Na nowych zasadach, jeśli UE wyrazi zgodę na derogację można będzie odliczać 50% podatku naliczonego od nabycia, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych (i określonych przepisami innych pojazdów). Obecnie jest to 60% VAT naliczonego z faktury lecz nie więcej niż 6.000 zł (będzie można odliczyć maksymalnie 8.000 zł).

Zmiany są skomplikowane, jak wcześniejsze. Z jednej strony ograniczają zakres odliczeń VAT naliczonego (obniżenie możliwości odliczenia z 60% do 50%). Z drugiej strony zmiany umożliwią większe odliczenie, ponieważ wzrośnie kwota VAT do odliczenia z 6.000 zł do 8.000 zł.

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przedłożony przez Ministra Finansów.

W celu obliczenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu przyjęto cenę samochodu w wysokości ok. 86.000 zł, co ma skutecznie uniemożliwić pełne odliczanie podatku VAT od samochodów luksusowych.

Kategorie samochodów objętych ww. ograniczeniami mają pozostać takie same, jak dotychczas. Derogacją zostaną objęte pojazdy samochodowe, w tym motocykle, oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Polska zawnioskowała, aby stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

powrót VAT Ile VAT będzie można odliczać VAT w 2014-2018 od nabycia samochodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________