ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Będzie można odliczać VAT naliczony od paliwa!

wtorek, 04 grudnia 2012 12:22

Będzie można odliczać VAT naliczony od paliwa!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Będzie można odliczyć 50% podatku VAT naliczonego od paliwa nabytego do samochodów, do których obecnie nie można odliczać VAT naliczonego w ogóle.

Rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o derogację (odstępstwo od zasad obowiązujących wszystkie państwa członkowskie) dotyczącą pojazdów samochodowych, w tym motocykli oraz samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (np. pojazdów przeznaczonych tylko do przewozu ładunków, pojazdów specjalnego przeznaczenia w tym ładowarek, koparek oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą). W przypadku tych pojazdów można odliczać VAT naliczony w całości.

Na nowych zasadach, jeśli UE wyrazi zgodę na derogację można będzie odliczać 50% VAT od nabytego paliwa w latach 2014-2018.

Podatnicy podatku VAT, wykorzystujący pojazdy samochodowe objęte derogacją do użytku prywatnego lub innych celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa, nie będą musieli szczegółowo rozliczać podatku VAT.

powrót VAT Będzie można odliczać VAT naliczony od paliwa!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________