ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Koszty eksploatacji samochodów. Możliwość odliczenia VAT zostanie ograniczona!

wtorek, 04 grudnia 2012 12:33

Koszty eksploatacji samochodów. Możliwość odliczenia VAT zostanie ograniczona!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie można odliczyć cały VAT naliczony od poniesionych kosztów eksploatacji samochodów. To się zmieni w przyszłości. Wzrosną koszty utrzymania floty samochodowej oraz stracą na tym warsztaty samochodowe, ponieważ podatnicy VAT ograniczą się do najpotrzebniejszych napraw.

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przedłożony przez Ministra Finansów.

Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na derogację możliwość odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego będzie dotyczyć VAT od kosztów eksploatacyjnych samochodu w przypadku napraw, konserwacji pojazdów oraz innych wydatków eksploatacyjnych a także wydatków na dostawy lub usługi wykonane w związku z pojazdami i ich wykorzystaniem (przeróbka, montaż).

Podatnicy podatku VAT, wykorzystujący pojazdy samochodowe objęte derogacją do użytku prywatnego lub innych celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa, nie będą mieli obowiązku szczegółowego rozliczania podatku VAT.

Derogacją zostaną objęte pojazdy samochodowe, w tym motocykle, oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej - np. pojazdów przeznaczonych tylko do przewozu ładunków, pojazdów specjalnego przeznaczenia (ładowarek, koparek) oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Polska zawnioskowała, aby stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

powrót VAT Koszty eksploatacji samochodów. Możliwość odliczenia VAT zostanie ograniczona!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________