ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiany w zasadach zwrotu VAT za materiały budowlane w 2013

piątek, 21 grudnia 2012 17:17

Zmiany w zasadach zwrotu VAT za materiały budowlane w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

System zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym będzie kontynuowany tylko do końca 2013 r. Osoby uprawnione w tej dacie do zwrotu VAT zachowają prawa nabyte przez następne kilka lat.

Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązuje system zwrotu VAT za materiały budowlane. Dotyczy on zwrotu części wydatków ponoszonych na zakup materiałów budowlanych i dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

System zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym będzie kontynuowany najprawdopodobniej tylko do końca 2013 r., a po tej dacie nastąpi jego wygaszenie. Osoby uprawnione w tej dacie zachowają tzw. prawa nabyte.

Zostanie on zastąpiony programem „Mieszkanie dla młodych” - skierowanym do małżeństw i osób samotnych, do 35. roku życia, którego celem jest wsparcie ich w zakupie pierwszego własnego mieszkania. Pomoc ma polegać na otrzymaniu 10% wartości odtworzeniowej mieszkania na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego, a w przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania wsparcie to będzie wynosiło 15%. Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, będzie mógł się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%.

powrót VAT Zmiany w zasadach zwrotu VAT za materiały budowlane w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________