ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013

piątek, 21 grudnia 2012 18:27

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

  • według skali podatkowej (w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012 r.) - art. 27 ust. 1 ww. ustawy:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

do

 

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

  • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, tzw. podatek liniowy (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ww. ustawy,
  • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ww. ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
  • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ww. ustawy,
  • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
powrót Podatki dochodowe Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________