ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

piątek, 21 grudnia 2012 18:40

Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%, 24%, 25%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (tekst jedn.: Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Zwrot VAT jest limitowany. Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Decydujące znaczenie ma cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

 

Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania:

Rok

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2012

4 130

4 103

3 915

2011

3 797

3 819

3 988

3 829

2010

4 372

4 433

4 657

3 979

2009

3 895

3 924

3 783

3 964

2008

2 970

3 186

3 478

3 631

2007

2 683

2 650

3 041

2 890

2006

2 560

2 445

2 557

2 619

2005

2 505

2 336

2 528

2 388

2004

2 412

2 562

2 386

2 195

2003

2 071

2 332

2 117

2 432

2002

2 400

2 400

2 484

2 330

2001

2 350

2 490

2 700

2 500

2000

2 245

2 280

2 300

2 300

1999

1 960

2 150

2 200

2 220

1998

1 930

powrót VAT Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________