ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2013

piątek, 11 stycznia 2013 13:56

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego należy wybrać formę opodatkowania, jeśli rozpoczynasz działalność, zamierzasz zmienić formę opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego lub zamierzasz opodatkować najem tzw. prywatny.

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r.* wynosi 150.000 euro, tj. 615.300 zł, a górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r.* wynosi 25.000 euro, tj. 102.550 zł (*według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r., 1 euro = 4,1020 zł).

Stawki podatku zryczałtowanego nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Nadal w 2013 r. stawki ryczałtu ewidencjonowanego to:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Aby wybrać formę opodatkowania inną niż w roku ubiegłym należy złożyć o tym oświadczenie do dnia 21 stycznia 2013 r. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Dzień 20 stycznia wypada w tym roku w niedzielę, dlatego termin uległ przesunięciu na poniedziałek 21 stycznia.

powrót Podatki dochodowe Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________