ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej

poniedziałek, 21 stycznia 2013 14:45

Drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej i związane z obsługą budynku mieszkalnego podlegają podatkowi od nieruchomości.

W wyroku z z dnia 15 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej i związane z obsługą budynku mieszkalnego są wyłączone z podatku od nieruchomości (II FSK 933/11).

Są uznał, że dla potrzeb podatku od nieruchomości nie można traktować całej działalności spółdzielni jako działalności gospodarczej.

Mając na względzie racjonalność działania ustawodawcy należało przyjąć, że celem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych było doprowadzenie do takiej regulacji prawnej, która umożliwiłaby objęcie podatkiem od nieruchomości budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, w wypadku prowadzenia przez podatnika różnych rodzajów działalności, eliminując w ten sposób sytuacje, które w przeszłości umożliwiały unikanie obowiązku podatkowego w kategorii podatku od nieruchomości. A zatem budowle spółdzielni mieszkaniowych, w części niezwiązanej z działalnością gospodarczą, nie będą podlegały opodatkowania.powrót Podatek od nieruchomości Drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________