ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czego nie musi zawierać faktura uproszczona?

wtorek, 22 stycznia 2013 21:00

Czego nie musi zawierać faktura uproszczona?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

O dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość wystawiania faktur uproszczonych, gdy kwota transakcji nie przekracza ogółem kwoty 450 zł albo 100 euro.

To wszystko przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej sytuacji zwykłej faktury VAT zawierającej pełne dane, jeśli tylko taka będzie wola podatnika lub nabywcy.

Czego nie musi zawierać faktura uproszczona? Faktura uproszczona może nie zawierać:

 • danych nabywcy,
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktury uproszczone nie mogą być wystawiane w  odniesieniu do WDT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, świadczenia usług i dostaw towarów z miejscem  świadczenia w innych państwach członkowskich UE.

powrót VAT Czego nie musi zawierać faktura uproszczona?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________