ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Problemy z ogranizowaniem losowań i małych loterii

środa, 30 stycznia 2013 12:46

Problemy z ogranizowaniem losowań i małych loterii

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Samorządy z całej Polski zmagają się z problemem organizowania loterii fantowych czy też innych zabaw, w których w grę wchodzi losowanie nagród. Wszystkie te gry są obwarowane niezwykle zawiłymi i trudnymi do zrealizowania przepisami, ponieważ ustawa o grach hazardowych również i te drobne loterie wzięła pod uwagę i według niej nie ma różnicy w prowadzeniu np. ośrodków gry czy też kasyna i zorganizowaniu doraźnej loterii fantowej podczas np. festynu czy też zabaw sportowych dla mieszkańców poszczególnego samorządu czy szkoły.

Loterie te nie są wykorzystywane do osiągnięcia jakiegokolwiek zysku, a jedynie przyświeca im cel zaktywizowania mieszkańców do zabrania udziału w tychże imprezach, np. sportowych, i zapewnienia dobrej zabawy jej uczestnikom, a często same nagrody są fundowane przez sponsorów, jak i samych mieszkańców.

Ponadto imprezy te są bezpłatne, a jedynie czasami są pobierane drobne wpisowe. Kwoty, jakie organizator czasem pobiera od uczestników, nie pokrywają nawet małej części kosztów zorganizowanych imprez. Niezgłoszenie urządzonego losowania naraża na dotkliwe sankcje wynikające z Kodeksu karnego skarbowego.

Organizatorzy, którzy przeprowadzali dotychczas imprezy, w których nieodłącznym elementem były loterie, na dzień dzisiejszy, by nie narażać się na konsekwencje związane z naruszeniem ustawy o grach hazardowych, albo rezygnują z przeprowadzania losowań, albo dokonują zgłoszeń do urzędu celnego.

Trzeba jednak nadmienić, iż samo zgłoszenie małej loterii, tj. nieprzekraczającej kwoty ok. 3600 zł, jest bardzo żmudne i czasochłonne, ponieważ każdoczesne zgłoszenie takiej loterii skutkuje przebrnięciem i spełnieniem wielu wymogów ww. ustawy. Procedury te zupełnie nie odzwierciedlają problemu, jakim jest organizacja losowania podczas imprez kulturalnych.

W związku z powyższym posłowie (interpelacja nr 10873 w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o grach hazardowych) wystąpili do Ministra Finansów z pytaniami:

  1. Jakie Ministerstwo przewiduje rozwiązanie dla powyższego problemu, jakim jest organizacja gier losowych podczas imprez kulturalnych?
  2. Czy Ministerstwo zamierza ww. problem rozwiązać w drodze wydania stosownego rozporządzenia, które zapewniłoby stosunkowo szybsze i prostsze rozwiązania?
powrót Inne Problemy z ogranizowaniem losowań i małych loterii

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________