ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Kłopoty z klasyfikacją pick-up. Konieczne jest stanowisko Ministra Finansów

środa, 30 stycznia 2013 18:23

Kłopoty z klasyfikacją pick-up. Konieczne jest stanowisko Ministra Finansów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Co z firmami i ich właścicielami, od których nagle, żąda się uiszczenia wielotysięcznych, jak nie milionowych opodatkowań, spowodowanych brakiem wiedzyi ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje przez urzędników podlegających resortowi finansów? Kto poniesie odpowiedzialność za upadłośćwielu firm, które będą wyłącznie winą niespójności? Na te pytania będzie musiał udzielić po raz kolejny odpowiedzi Minister Finansów.

Posłowie wystąpili z interpelacją do Ministra Finansów w sprawie niejednolitej praktyki izb celnych przy klasyfikacji taryfowej pojazdów samochodowych typu pick-up. Ich zdaniem wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw od dawna jest jednym z priorytetów rządzących, ponieważ jest to kluczowy czynnik rozwoju gospodarki. Przejrzyste prawo i konsekwencja w jego stosowaniu to główne warunki prawidłowego funkcjonowania małych i średnich firm pod względem formalnym.

W przeciągu ostatnich kilku tygodni nadeszło wiele niepokojących sygnałów od importerów samochodów (w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego) dotyczących zmiany interpretacji klasyfikacji taryfowej pojazdów samochodowych typu pick-up.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2012 r. (I GSK 370/12) uznał,  że wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdów samochodowych typu pick-up podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Wyrok ten stałsię swoistym usprawiedliwieniem niekonsekwentnych izb celnych, które najpierw klasyfikowały pojazdy samochodowe typu pick-up jako pojazdy przeznaczone do transportu towarów (pozycja 8704  CN), zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym, by później zmienić klasyfikacjętych samych pojazdów na pojazdy przeznaczone do przewozu osób (pozycja 8703 CN) i nałożyćna ich importerów odpowiednie opodatkowanie.

Podatnicy wielokrotnie rejestrowali pojazdy jako ciężarowe i fakt ten nie budził wątpliwości pomimo licznych zapytań kierowanych do urzędników.

Zawsze uznawano, że pojazd klasyfikowany jako ciężarowy takiemu podatkowi nie podlega. Działo się tak pomimo tego, że zgodnie z art. 72 ust.1 pkt. 6 Prawa o ruchu drogowym urzędnicy starostw obowiązani byli do kontroli faktu odprowadzenia akcyzy, albowiem rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju. Takie interpretowanie przepisów utwierdzało przedsiębiorców, że nie są oni zobowiązani przez przepisy prawa do odprowadzania akcyzy od pojazdów rejestrowanych jako ciężarowe.

Powyższa argumentacja została dodatkowo potwierdzona opiniami urzędu statystycznego, który klasyfikowały pojazdy rejestrowane później jako ciężarowe do kodu CN 8704, tj. z wyłączeniem obowiązku odprowadzenia akcyzy. W chwili obecnej GUS, całkowicie bezpodstawnie, odmawia już wydawania przedsiębiorcom takich opinii klasyfikacyjnych w stosunku do konkretnych pojazdów.

Podobnie dyrektor Izby Celnej w Warszawie, w wiążącej interpretacji taryfowej z 26 sierpnia 2011 r. (WIT PL-WIT-2011-00894 z dnia 26 sierpnia 2011 r. – Tata Xenon), uznał, że pojazd typu pick-up winien być klasyfikowany do pozycji CN 8704. Przedsiębiorcy także byli wielokrotnie kontrolowani przez służby celne, składali sprawozdania i dotychczas nie zgłaszano żadnych zastrzeżeńco do faktu,  że importowane przez nich samochody rejestrowane potem jako ciężarowe powinny być obciążane podatkiem akcyzowym.

Niekonsekwencja izb celnych może kosztować wspomniane małe i średnie przedsiębiorstwa nie tylko wielkie kwoty zaległego opodatkowania, ale również w części przypadków upadłość tych firm. Jest to tym bardziej niepokojące, iż zaraz po nabyciu tych pojazdów importerzy byli zapewniani przez odpowiednie organy o właściwej dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów klasyfikacji i co za tym idzie braku konieczności uiszczenia opodatkowania.

powrót Akcyza Kłopoty z klasyfikacją pick-up. Konieczne jest stanowisko Ministra Finansów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________