ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Promocje w banku kłopotem klientów

czwartek, 31 stycznia 2013 12:30

Promocje w banku kłopotem klientów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Resort finansów stoi na stanowisku, że otrzymany od banku zwrot pieniędzy, zwany moneyback lub cashback to przychód i należy od niego zapłacić podatek na zasadach ogólnych, według skali. Bank w tym wypadku powinien klientowi, który korzysta z takiej promocji wystawić PIT-8C, klient zaś powinien ująć dane z tej deklaracji w zeznaniu rocznym.

Inaczej będzie natomiast w przypadku konkursu, udział w konkursie i otrzymanie nagrody powoduje obowiązek zapłaty podatku 10%, jeśli wygrana otrzymana w konkursie mieści się w limicie 760 zł w roku podatkowym. W tym przypadku to płatnik odprowadza podatek.

Na pytanie banku, czy nagrody otrzymane przez klienta w ramach planowanych promocji, stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa zarówno w art. 21 ust. 1 pkt 68, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiedział, że czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów nie prowadzą w istocie do zawarcia umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenia jako niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być uznane ze sprzedażą premiową.

Tym samym nagrody otrzymywane przez klientów w ramach planowanych promocji nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić więc będą dla indywidualnych klientów banku w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł. W tym wypadku następuje opodatkowanie według skali.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2009 r., II K 369/08 oraz w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r., II FPS 5/06N, wskazano że:

Pojęcie sprzedaż premiowa składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „Sprzedaż” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „premia” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną.

Ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, gdy podmiot dokonujący tejże sprzedaży przekazuje należną (zgodnie z ustalonymi regułami) nagrodę każdemu nabywcy spełniającemu określone przez sprzedawcę przesłanki zakupu. Uzyskanie nagrody musi być elementem o charakterze pewnym i nie może wynikać z rywalizacji pomiędzy nabywcami towarów.

Analogiczny pogląd prezentowany jest przez dyrektorów izb skarbowych wydających interpretacje indywidualne z upoważnienia Ministra Finansów, czego przykładem jest m.in. interpretacja z dnia 14 lipca 2010 r., nr IPPB2/415-292/10-4/MR, której autorem jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Jednakże nierozliczenie otrzymanej „nagrody” dla klienta może okazać się problemem, gdyż organy podatkowe mogą chcieć go ukarać za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z art. 54 Kodeksu skarbowego skarbowego, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (pięciokrotność najniższego wynagrodzenia, czyli 5 x 1.600 zł = 8.000 zł) sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

powrót Podatki dochodowe Promocje w banku kłopotem klientów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________