ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Odliczanie darowizn od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

wtorek, 12 lutego 2013 14:27

Odliczanie darowizn od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym.

Uregulowania dotyczące możliwości odliczania darowizn od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych co do zasady są takie same (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zarówno w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych od podstawy opodatkowania odlicza się darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Z tym, że w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu, natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych 6% dochodu.

Odliczeniu nie podlegają natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 26 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na rzecz:

  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W związku z powyższym niezrozumiała wydaje się propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polegająca na poszerzeniu katalogu darczyńców, których obdarowanie umożliwi odliczenie przedmiotu darowizny od podstawy opodatkowania, analogicznie jak ma to miejsce zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tak stwierdził Minister Finansów w piśmie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie odliczania darowizn od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych (SPS-023-12411/12).

powrót Podatki dochodowe Odliczanie darowizn od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________