ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Karta dużej rodziny powinna być opodatkowana?

środa, 13 lutego 2013 12:51

Karta dużej rodziny powinna być opodatkowana?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w związku z kartą dużej rodziny, która uprawnia do zniżek w odpłatności za różnego rodzaju usługi, należy zapłacić podatek dochodowy. Gmina zaś, która wystawia kartę powinna wystawić posiadaczowi karty PIT-8C.

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje gmina może przyznać kartę dużej rodziny.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje troje lub więcej dzieci. Karta dużej rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.

Karta dużej rodziny przyznawana jest rodzinom posiadającym meldunek stały w gminie lub rodzinom zamieszkującym teren gminy oraz rozliczającym się w urzędzie skarbowym w danej gminie. Preferencja polega na tym, że w związku z kartą jej posiadacz ma prawo np. skorzystać z:

  • 50% zniżki na bilety wstępu i zajęcia dla rodzin posiadających troje dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci;
  • 30% zniżki na bilety i karnety wstępu na pływalnię;
  • bezpłatnych biletów miesięcznych komunikacji lokalnej;
  • 50% zniżki na bilety długookresowe imienne na dojazd uczniów z terenu gminy do szkół ponad gimnazjalnych (szkoły średnie, studia dzienne);
  • ulgi w odpłatnych szczepieniach zapobiegających groźnym chorobom.

Lista zniżek i zwolnień zależy od decyzji konkretnej gminy. Niewątpliwie posiadacz karty uzyskuje korzyść majątkową w związku z zakupem wielu usług.

Minister Finansów zdystansował się jednak wobec takiej interpretacji przepisów. Wskazał też, że skoro urząd gminy podjął uchwałę o pomocy w postaci ulg i zniżek wobec określonej grupy społecznej, np. rodzin wielodzietnych, to nie powstanie przychód u tych osób zatem nie ma mowy o opodatkowaniu wartości nabytych świadczeń.

powrót Podatki dochodowe Karta dużej rodziny powinna być opodatkowana?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________