ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowa konwencja polsko-amerykańska o unikaniu podwójnego opodatkowania

czwartek, 14 lutego 2013 14:06

Nowa konwencja polsko-amerykańska o unikaniu podwójnego opodatkowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 13 lutego 2013 r. w Warszawie została podpisana Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zastąpi ona Umowę z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Konwencja będzie mieć zastosowanie m.in. do:

  • opodatkowania dochodów z nieruchomości,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie,
  • zysków kapitałowych,
  • wynagrodzeń oraz
  • emerytur i rent.

W przypadku tzw. dochodów pasywnych, stawka podatku u źródła wyniesie 5% dla odsetek i należności licencyjnych. W przypadku dywidend na 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli rzeczywistym beneficjentem jest spółka, która posiada bezpośrednio co najmniej 10% prawa głosu w spółce wypłacającej dywidendy, albo 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Zgodnie z nową konwencją dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska będzie stosować – jako podstawową – metodę wyłączenia z progresją. Jednak w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz innych dochodów nieobjętych postanowieniami konwencji, zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Konwencja zastrzega stosowanie jej postanowień tylko do określonych kategorii osób i podmiotów. Nowa konwencja zawiera też pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych między administracjami podatkowymi obu umawiających się państw.

powrót Podatki dochodowe Nowa konwencja polsko-amerykańska o unikaniu podwójnego opodatkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________