ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe 1% na rzecz jednostek badawczych od 2014

wtorek, 19 lutego 2013 14:34

1% na rzecz jednostek badawczych od 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2014 r. będzie można przekazać 1% podatku dochodowego od osób prawnych na wybraną jednostkę naukową.

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowały zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wprowadzające możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz wybranych przez podatników jednostek naukowych. Projekt ustawy został przekazany przez Ministra Finansów do konsultacji społecznych.

Projektowane rozwiązanie 1% jest analogiczne, jak obowiązujące w podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób prawnych będą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem ma być posiadanie przez nie kategorii naukowej A+, A lub B, a środki finansowe będą mogły być przeznaczone na cele określone w statutach tych jednostek. W przypadku największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych dopuszczona zostanie możliwość rozdysponowania 1% podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych. Dotyczyć to będzie kwot 1% podatku należnego wynoszących co najmniej 1 mln zł.

Projekt zakłada również możliwość poinformowania jednostki naukowej o danych podmiotu deklarującego chęć przekazania 1%. Intencją obu resortów jest, aby powyższe rozwiązania weszły w życie z początkiem 2014 r. i miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od tego roku.

powrót Podatki dochodowe 1% na rzecz jednostek badawczych od 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________