ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Będą zmiany w opodatkowaniu wyrobów węglowych

czwartek, 21 lutego 2013 13:14

Będą zmiany w opodatkowaniu wyrobów węglowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie obowiązujący system opodatkowania wyrobów węglowych nie zdaje egzaminu. Jest już gotowy projekt zmian.

Z jego analizy za 2012 r. wynika, iż obecne rozwiązania prawne sprawiają poważne trudności podmiotom gospodarczym, a także organom podatkowym.

W szczególności problemy dotyczą:

  1. obowiązku dołączania do przemieszczanych, pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi, wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy dokumentu dostawy, jako warunku korzystania z tego zwolnienia,
  2. obowiązku przekazywania naczelnikowi urzędu celnego zestawienia dokumentów dostawy dla wyrobów węglowych,
  3. opodatkowaniu strat wyrobów węglowych powstających u podmiotów zużywających wyroby węglowe korzystających ze zwolnienia od akcyzy.

W związku z tym uznano za wskazane dokonanie gruntownej formalnej przebudowy tego systemu. W projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakładana jest zmiana systemu opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym i systemu zwolnień od akcyzy tych wyrobów.

Projektowana zmiana zakłada rezygnację z instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego na rzecz finalnego nabywcy węglowego (podmiot, który nabywa wyroby węglowe w celu ich użycia do celów opałowych, w tym do celów wskazanych w art. 31a ust. 1 ww. ustawy).

W nowy sposób zostanie określony przedmiot opodatkowania wyrobów węglowych. Zgodnie z nową koncepcją opodatkowanie wyrobów węglowych będzie następować na ostatnim etapu obrotu wyrobami węglowymi, czyli na etapie sprzedaży wyrobów nabywcy finalnemu.

powrót Akcyza Będą zmiany w opodatkowaniu wyrobów węglowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________