ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwrot nadwyżki VAT w 25-dniowym terminie

środa, 13 marca 2013 12:32

Zwrot nadwyżki VAT w 25-dniowym terminie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwrot VAT w terminie 25 dni jest procedurą wyjątkową, aby podatnik otrzymał zwrot w tym terminie, musi mieć opłacone wszystkie faktury, które rzutują na rozliczenie VAT w danym miesiącu. Jednocześnie taka wykładnia przepisów nie narusza zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT dla przedsiębiorców, ponieważ firma, która nie spełnia tego warunku, i tak otrzyma zwrot VAT w standardowym terminie dwóch miesięcy.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA w wyroku z dnia 11 marca 2013 r. (I FPS 5/12).

Tym samym sąd oddalił skargę kasacyjną spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

powrót VAT Zwrot nadwyżki VAT w 25-dniowym terminie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________