ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Grunt rolny w posiadaniu przedsiębiorcy

czwartek, 14 marca 2013 11:16

Grunt rolny w posiadaniu przedsiębiorcy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać będą te grunty rolne należące do przedsiębiorcy, które z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zostały wyłączone z produkcji rolnej poprzez czynności faktyczne.

Brzmienie definicji ustawowej pojęć gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wskazuje, że każda nieruchomość (a zwłaszcza grunty), będąca w posiadaniu przedsiębiorcy - niezależnie od sklasyfikowania w ewidencji gruntów - będzie związana z działalnością gospodarczą.

Co jednak nie oznacza, że taki grunt jest jednocześnie zajęty pod tą działalność. Zauważyć też wypada, iż regulacja zawarta w art. 1a ww. ustawy pełni jedynie rolę słownika pojęć użytych w ustawie - nie normuje elementów konstrukcyjnych podatku. Dopiero w art. 2 ww. ustawy zawarte zostały unormowania określające przedmiot opodatkowania, a więc punkt wyjścia do ustalenia istnienia bądź nieistnienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Grunty niezajęte do celów prowadzenia działalności gospodarczej tylko czasowo, a nie trwale, podlegają rygorom opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

powrót Podatek od nieruchomości Grunt rolny w posiadaniu przedsiębiorcy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________