ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towaru w szczególnych przypadkach

czwartek, 14 marca 2013 11:39

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towaru w szczególnych przypadkach

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian ustawy o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. W szczególności projekt zawiera postanowienia dotyczące zwalczania oszustw w handlu niektórymi towarami oraz wprowadza koncepcję solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT przez dostawców. Oznacza to, że nabywca, nawet gdy nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, że uczestniczy w transakcji oszukańczej, może być zmuszony do zapłacenia VAT zamiast dostawcy, oszusta.

Zgodnie z planowanymi przepisami, podatnik VAT na rzecz którego dokonano dostawy towarów, byłby solidarnie odpowiedzialny wraz z sprzedawcą za zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia na rachunek urzędu skarbowego w terminie podatku, w części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów.

Sytuacja taka miałaby miejsce, jeżeli w momencie dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część, przypadająca na tę lub na wcześniejszą albo późniejszą dostawę tych towarów, nie została lub nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Za "uzasadnione obawy" projekt ustawy uznaje szczególne okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub szczególne warunki na jakich została dokonana, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była niższa od wartości rynkowej, z wyjątkiem gdy podatnik wykaże, że nie wiązały się one z niewpłaceniem podatku, przypadającego na dostawę tych towarów, na jakimkolwiek etapie ich obrotu.

Zmiany miałyby wejść w życie w dniu 1 lipca 2013 r.

powrót VAT Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towaru w szczególnych przypadkach

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________