ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora jako koszt uzyskania przychodu

poniedziałek, 18 marca 2013 18:04

Wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora jako koszt uzyskania przychodu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy poniesione przez pracodawcę wydatki na zakup butli z niegazowaną wodą źródlaną oraz dzierżawę dystrybutora służącego jej podawaniu są kosztem uzyskania przychodów.

Z treści §112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Natomiast §113 tego rozporządzenia stanowi, że miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.

Powyższe przepisy nie precyzują jaka woda jest wodą zdatną do picia, ani też jakie to są napoje.

Dlatego też definicję wody zdatnej do picia spełnia również: "niegazowana woda źródlana podawana z dystrybutora z podajnikiem".

Tym samym poniesione przez pracodawcę wydatki na zakup butli z tą wodą oraz dzierżawę dystrybutora służącemu jej podawaniu są kosztem uzyskania przychodów.

powrót Podatki dochodowe Wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora jako koszt uzyskania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________