ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kto jeszcze nie może odliczyć całego VAT od nabycia bankowozu?

wtorek, 19 marca 2013 20:29

Kto jeszcze nie może odliczyć całego VAT od nabycia bankowozu?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy próbują skorzystać z przepisów jakie dają prawo odliczenia całego VAT od nabytych samochodów osobowych. Taka możliwość istnieje w przypadku zakupu pojazdu specjalnego, jakim jest np. bankowóz.

Na podstawie art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), przez „pojazd specjalny” należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Bankowóz służy do przewozu wartości pieniężnych w rozumieniu §1 pkt 2 tego rozporządzenia dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 166, poz. 1128).

Podatnik będący instytucją specjalistyczną świadczącą usługi na rzecz sądów i prokuratur związane z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, wydaje opinie z zakresu m.in.: informatyki śledczej, księgowości śledczej, badania pisma, badań fizykochemicznych i badania broni.

W przypadku nabycia bankowozu typu C, podatnikowi wykorzystującemu ten pojazd w działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług na rzecz sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratur nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości. Przysługuje natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze zakupu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Natomiast cel w jakim planował nabyć bankowóz podatnik, nie uzasadnia nabycia pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego jakim jest bankowóz. Na powyższe nie może wpłynąć fakt, iż samochód ten będzie służył do przewozu gotówki pobranej z banku do kasy spółki. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2013 r. (IPTPP4/443-510/12-8/ALN).

powrót VAT Kto jeszcze nie może odliczyć całego VAT od nabycia bankowozu?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________