ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów

wtorek, 02 kwietnia 2013 18:02

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe regulacje w ustawie o VAT. Weszła w życie istotna część zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35).

Między innymi obowiązuje nowy zmieniony warunek, od którego uzależnione jest opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów. Dotychczas warunkiem opodatkowania przekazanych towarów było istnienie prawa do odliczenia od nabycia tych towarów.

Nie było natomiast jasne, czy opodatkowanie obejmuje przypadek, gdy podatnik przekazuje towary własnej produkcji, tzn. takie przy wytworzeniu, których miał prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług. Obecnie opodatkowanie nieodpłatnych przekazań jest uzależnione od istnienia prawa do odliczenia w odniesieniu do tych towarów. Nie ma wątpliwości, że chodzi tu zarówno o towary nabyte, jak i towary własnej produkcji.

Zmiany obejmują także regulacje wskazujące, jakie towary przekazywane nieodpłatnie nie są opodatkowane. Usunięto cześć przepisu mówiącą o wyłączeniu z opodatkowania odnoszącym się do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.

Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, że brak opodatkowania prezentów małej wartości oraz próbek ma miejsce tylko wówczas, gdy towary te są przekazywane do celów związanych z prowadzoną działalnością.Zmieniono definicję próbki. Nowa definicja odwołuje się do identyfikowalnych, jako próbka egzemplarzy towarów lub ich niewielkich ilości, mających na celu promocję jego sprzedaży. W świetle wprowadzonej definicji za próbki mogą być uznane przykładowo książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty (jeżeli są spełnione określone w tnym przepisie warunki).

Wprowadzona zmiana powoduje że pojęcie próbki bardziej odpowiada pojęciu egzemplarza promocyjnego.

powrót VAT Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________