ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ile można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

piątek, 12 kwietnia 2013 11:42

Ile można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wydatki na zainstalowanie brodzika z kabiną prysznicową, przymocowanie do ścian w kabinie uchwytów oraz położenie antypoślizgowej terakoty na podłodze, spełniają warunek indywidualnego przeznaczenia i niezbędności w rehabilitacji i mogą być odliczone od dochodu. Jednak w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć całego kosztu remontu.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki podlegające odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie wszystkie więc wydatki związane z remontem łazienki osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym ze względu na uszkodzenia narządu ruchu można uznać za poniesione w celu ułatwienia wykonywania przez nią czynności.

W interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB2/415-35/13-2/AK) uznał, że do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne nie można zaliczyć wydatków poniesionych na: demontaż wanny, zainstalowanie umywalki, zmianę położenia rur odpływowych instalacji kanalizacyjnej, doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do kabiny i umywalki oraz wymianę okładzin ściennych z glazury w łazience. Nie wykazują one bowiem cech indywidualnego przeznaczenia i niezbędności w rehabilitacji.

Dostosowanie w łazience instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji doprowadzającej wodę jest niezbędne do funkcjonowania zamontowanej kabiny prysznicowej oraz umywalki, a wymiana płytek ściennych poprawi funkcjonalność i komfort korzystania z łazienki. Trudno jednak doszukać się w tych wydatkach cech charakterystycznych dla niepełnosprawności podatnika, które mogłyby pozwolić na zaliczenie ich, jako wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Każdy dokonujący remontu czy modernizacji mieszkania może dokonać zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenia płytek ściennych, zamontowania umywalki – może zatem ponieść te same wydatki, które poniósł niepełnosprawny podatnik.

Zatem remontu czy modernizacji mieszkania w ww. zakresie nie można uznać za takie prace adaptacyjne, których przeprowadzenie związane byłoby z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności podatnika. Ulga, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest ulgą remontowo-modernizacyjną. Brak jest zatem podstaw do uznania, iż powyżej wymienione wydatki spełniają przesłanki określone w tym przepisie i mogą być odliczone od dochodu.

powrót Podatki dochodowe Ile można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________