ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwroty towarów i reklamacje według nowych przepisów o kasach fiskalnych

środa, 17 kwietnia 2013 17:55

Zwroty towarów i reklamacje według nowych przepisów o kasach fiskalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących reguluje od dnia 1 kwietnia 2013 r. nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych. Wprowadza ono bardzo szczegółowe wymagania dotyczące ewidencjonowania zwrotów towarów oraz reklamacji towarów i usług.

Według nowego §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących(Dz.U. z 2013, nr 363), podatnicy mają obowiązek prowadzić za pomocą kasy fiskalnej ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wykonawczych dotyczących  tych kryteriów i warunków.

Otrzymane przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania (zaliczka).

Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji.

Ewidencja ta musi zawierać:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Natomiast gdy podatnik pomyli się ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej ujmuje korektę w odrębnej ewidencji. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

 1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
 2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy tylko sprzedaż w prawidłowej wysokości.

powrót VAT Zwroty towarów i reklamacje według nowych przepisów o kasach fiskalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________