ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Bankowóz uprawnia do odliczenia pełnego VAT w każdej działalności

wtorek, 23 kwietnia 2013 12:29

Bankowóz uprawnia do odliczenia pełnego VAT w każdej działalności

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał bardzo korzystny wyrok dotyczący możliwości pełnego odliczenia VAT od nabytego bankowozu. Zdaniem Sądu ograniczenia w odliczeniu pełnej kwoty podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do pojazdów specjalnych m.in. bankowozu, a przepisy nie wskazują, że pojazdy specjalne muszą służyć takiej działalności w której wykorzystanie tego typu pojazdów jest konieczne, czy też powinny być świadczone opodatkowane usługi tym pojazdem specjalnym.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że ustawodawca w odniesieniu do pojazdów specjalnych nie powiązał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu takiego pojazdu ze świadczeniem usług opodatkowanych tym bankowozem. W ocenie Sądu korzystanie z bankowozu ma mieć związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną, czego organ podatkowy w niniejszej sprawie nie kwestionował.

W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach określonych w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. bez ograniczenia.

Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego przewidziane w art. 86 a ust. 1 ww. ustawy dotyczą nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Podatnik w niniejszej sprawie wskazała, że planuje nabycie pojazdu specjalnego, a więc pojazdu wymienionego w art. 86 a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy. Zakupiony pojazd będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując: pogląd organu podatkowego, że podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu bankowozu w wysokości 60% nie więcej niż 6.000 zł łącznie - narusza art. 86 ust. 1 i art. 86a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT.

Jest to już kolejne korzystne dla podatników orzeczenie WSA, jednak należy liczyć się z tym, że Minister Finansów zaskarży ten wyrok.

powrót VAT Bankowóz uprawnia do odliczenia pełnego VAT w każdej działalności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________