ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Oświadczenie o przeznaczeniu oleju na cele opałowe

sobota, 27 kwietnia 2013 09:19

Oświadczenie o przeznaczeniu oleju na cele opałowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Oświadczenie niespełniające wymogów formalnych nie daje prawa do niższej stawki akcyzy. Tak uznał w wyroku z 20 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (I GSK 821/11). Posiadanie wadliwych oświadczeń lub ich brak uniemożliwia uznanie prawa podatnika do zastosowania preferencji podatkowych przy sprzedaży olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe.

Podatnik odbierając oświadczenia o przeznaczeniu oleju, musi dopinać je do faktur bądź kopii paragonów i wpisywać numery oraz daty wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż oleju opałowego. W przeciwnym wypadku nie jest możliwe przypisanie oświadczenia do konkretnej transakcji sprzedaży. Oświadczenie niespełniające wymogów formalnych jest tożsame z brakiem takiego oświadczenia i skutkuje koniecznością stosowania stawki podwyższonej, jak dla oleju napędowego.

Wszelkie wymogi związane z oświadczeniami mają potwierdzać, to że nabywany olej opałowy zostanie użyty na cele opałowe. Służy temu między innymi rzetelne wypełnienie oświadczeń, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych.

Organy podatkowe mają wówczas możliwość stwierdzenia, czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z tej przyczyny przyjęcie przez sprzedawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane nabywcy, w stopniu uniemożliwiającym ich weryfikację, obala wynikające z oświadczeń domniemanie użycia oleju opałowego na cele opałowe, a to z kolei powoduje zastosowanie stawki akcyzy określonej w art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Podatnik korzystający z preferencji podatkowych musi prawidłowo udokumentować i wykazać zużycie oleju na cele opałowe.

powrót Akcyza Oświadczenie o przeznaczeniu oleju na cele opałowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________