ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Koniec zwrotu VAT za materiały budowlane!

poniedziałek, 20 maja 2013 13:35

Koniec zwrotu VAT za materiały budowlane!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, które wykluczy zwrot VAT od części wydatków na materiały budowlane.

Nowe przepisy "Mieszkanie dla Młodych" przewidują pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, niedysponujących odpowiednią zdolnością kredytową umożliwiającą zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego i będą obowiązywać zamiast programu „Rodzina na swoim”.

Projekt MTBiGM przewiduje wygaśnięcie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).


Jednakże osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych będzie miała prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków na dotychczasowych zasadach.

Z wnioskiem o zwrot wydatków poniesionych w 2004 i 2005 r. będzie można wystąpić do końca 2014 r., za 2006 r. - do końca 2015 r. Ostatnie wnioski, od wydatków będzie można składać do 31 grudnia 2018 r.

 

powrót VAT Koniec zwrotu VAT za materiały budowlane!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________