ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Bezrobotny może się rejestrować przez Internet

wtorek, 21 maja 2013 13:47

Bezrobotny może się rejestrować przez Internet

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 27 maja 2013 r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą się zarejestrować w urzędzie pracy przez Internet. Taką możliwość wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299).

Rejestracji można dokonać na stronie www.praca.gov.pl. Dostępne są dwa tryby rejestracji:

- uproszczony, dla wszystkich osób mających dostęp do Internetu.

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku, przesłanie go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówienie się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych;

- w pełni elektronicznego, dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku i załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Wnioskodawca ma możliwość określenia również formy, w jakiej chciałby otrzymać decyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej.

Tryb uproszczony skróca do minimum czas oczekiwania w urzędzie pracy. Tryb w pełni elektroniczny umożliwia zarejestrowanie się w urzędzie pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy bez konieczności wizyty w urzędzie pracy, co jest istotne ze zwględu na brak kosztów po stronie osoby bezrobotnej.

powrót ZUS i Prawo pracy Bezrobotny może się rejestrować przez Internet

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________